Produkty

Chemická spotřeba kyslíku

HI 83214

Nový víceparametrový kompaktní fotometr HI 83214 vám nabízí měření v různých rozsazích a metodách. Je vhodný pro širokou škálu aplikací. HI 83214 byl navržen k provedení CHSK analýzy v souladu s normou EPA 410.4 a normou ISO 15705:2002. Zajištění přesných a opakovatelných výsledků dělá tento přístroj
ideálním pro dokumentování procesů při úpravě odpadních vod. HI 83214 kromě základních parametrů měření CHSK umožňuje i měření celkového amoniakálního dusíku a celkového reaktivního fosforu. Přístroj se přes sériový port RS232 jednoduše připojí k počítači a pomocí HI 92000 HANNA softwaru si uživatel lehce stáhne a uloží naměřená data. HI 83214 vám umožňuje kompletní rozbor odpadních vod v jedinném přístroji.

HI 83224

Víceparametrový deskový kolorimetrický přístroj HI 83224 má 15 metod měření CHSK, chloridů, dusičnanů, dusíku a fosforu. Přístroj HI 83224 má výjimečnou funkci – automatickou čtečku kódů na vialkách. Přístroj pomocí ní automaticky detekuje vzorek a rozsah měření. Tato funkce eliminuje chyby měření a zjednodušuje proces testování. Při měření HI 83224 přístrojem pomáhá uživateli interaktivní uživatelská příručka. Průvodce měřením vás provede nastavením přístroje, kalibrací i samotným měřením. Nápověda je k dispozici stisknutím tlačítka HELP. Záznamová funkce umožňuje ve vnitřní paměti přístroje uložit až 200 měření. Pomocí USB a RS232 portů se data mohou přenést do PC. Zpracování dat umožňuje uživatelům HI 92000 Windows® kompatibilní HANNA software.

HI 839800

HANNA HI 839800 tepelný inkubátor s kapacitou 25 vialek je vyroben z velmi odolných materiálů. Uživatel si může vybrat ze dvou inkubačních teplot. Pro CHSK analýzu celkového fosforu 150 °C a pro analýzu celkového dusíku 105 °C. Pro zajištění co největší přesnosti je inkubátor vybavený vestavěným časovačem s nastavením času až do 120 minut. Dosažení inkubační doby je ohlášeno akustickým signálem. HI 839800 má také LED diodu (ON/OFF) označující, že je přístroj zapnutý. A také LED diodu, která se rozsvítí při dosažení nastavené teploty. Inkubátor má bezpečnostní funkci automatického vypnutí, která ve spolupráci s teplotním čidlem zabraňuje přehřívání vzorků.