Produkty

HI 83099

Přístroj HI 83099 je v současné době jedním z nejuniverzálnějších fotometrů na trhu. Měřič stanovuje 44 nejdůležitějších parametrů pro testování kvality vody. Tento kompaktní fotometr pracuje ve třech různých rozsazích a prakticky vyhovuje všem CHSK požadavkům: 0-150 mg/l, 0-1500 mg/l a 0-15000 mg/l. Fotometr splňuje požadavky normy USEPA 410,4 a je vždy zárukou vysoké kvality měření. HI 83099 přístroj lze ovládat ručně nebo prostřednictvím počítače skrze integrovaný RS232 port. Dokumentace a analýza naměřených dat je realizována prostřednictvím HI 92000 aplikačního softwaru. Přístroj HI 83099 funguje na běžné 9V baterie asi dvě hodiny. Navíc může fotometr pracovat nepřetržitě i při běžném síťovém 12 V napětí. Přístroj můžete během sekundy vynulovat. Chemikálie k tomuto fotometru jsou mnohem levnější než ty, které jste používali doposud. To vše a o hodně víc získáte za zlomek nákladů drahého spektrofotometru!