Produkty

HI 83209

Multiparametrový fotometr využíván ve výuce. Stanovuje amoniak, celkový a volný chlór, měď, chrom, barvu, dusičnany, dusitany, rozpuštěný kyslík, fosfáty, fosfor, křemík, zinek, stříbro a pH.