Produkty

HI 83218

Multiparametrový fotometr využíván v akvakultuře. Stanovuje amoniak, chrom, kyanid, dusičnany, dusitany, fosfor.