Produkty

HI 96701

Chlor je nejběžnější dezinfekční prostředek vody. Používá se v mnoha aplikacích čištění vody jak průmyslu tak i v obecních čističkách odpadních vod, dále v potravinářství a bazénech. HI 96701 je fotometr, který stanovuje volný chlór s vysokým rozlišením a přesností a ihned odečet zobrazuje na displeji. Jednoduché, rychlé, šetrné a přesné měření, tento přístroj je optimální řešení pro terénní měření. Přístroj HI 96701 měří volný chlór (Cl2) obsažený ve vzorcích vody v rozsahu 0.00 až 5.00 mg/L (ppm). Pomocí výkonné validační funkce CAL CHECK™, můžete kdykoliv ověřit výkon přístroje. Validace je uživatelsky přívětivá. Pomocí exkluzivních HANNA NIST připravených standardů můžete ověřit výkon přístroje a v případě nutnosti jej překalibrovat. Reagencie jsou v práškové formě a dodávané v sáčcích. Množství reagencie je přesně dávkované pro zajištění maximální opakovatelnosti.