Produkty

Multiparametrové přístroje

HI 4522

Nový výzkumný stolní přístroj HANNA je vybaven 240 x 320 barevným displejem, nápovědou na obrazovce, simultánním zobrazením grafů, možností výběru jazyka a uživatelských nastavení. Charakteristická pro tyto vědecké pH metry je možnost 5 bodové kalibrace s výběrem standardních anebo uživatelských pufrů a exkluzivní funkce kontroly kalibrace Calibration Check™, která stále monitoruje stav systému. ISE modely umožňují přímou kalibraci a měření s výběrem jednotek měření. Naše nové přístroje HI 4522 a HI 4521 pH/EC měří kromě pH a vodivosti (EC) také rezistivitu (měrný odpor), TDS a salinitu. Vodivost má rozšířený rozsah od 0,001 μS /cm do 1 mS / cm s automatickým rozpoznáváním typu použité sondy. Měření salinity může být zobrazováno jako praktická salinita, salinita přírodní mořské vody nebo v procentech. Modely zahrnující měření vodivosti (včetně přístroje HI 4321 uvedený v sekci vodivost) mají režim funkce USP (v krocích 1, 2 a 3). Dostupné jsou také jak lineární tak nelineární (neupravovaná voda) teplotní korekce. Všechny modely jsou vybaveny USB a RS232 portem pro propojení měřiče s počítačem, záznamem dat, vyobrazení grafů a GLP funkci.

HI 4521

Nový výzkumný stolní přístroj HANNA je vybaven 240 x 320 barevným displejem, nápovědou na obrazovce, simultánním zobrazením grafů, možností výběru jazyka a uživatelských nastavení. Charakteristická pro tyto vědecké pH metry je možnost 5 bodové kalibrace s výběrem standardních anebo uživatelských pufrů a exkluzivní funkce kontroly kalibrace Calibration Check™, která stále monitoruje stav systému. ISE modely umožňují přímou kalibraci a měření s výběrem jednotek měření. Naše nové přístroje HI 4522 a HI 4521 pH/EC měří kromě pH a vodivosti (EC) také rezistivitu (měrný odpor), TDS a salinitu. Vodivost má rozšířený rozsah od 0,001 μS /cm do 1 mS / cm s automatickým rozpoznáváním typu použité sondy. Měření salinity může být zobrazováno jako praktická salinita, salinita přírodní mořské vody nebo v procentech. Modely zahrnující měření vodivosti (včetně přístroje HI 4321 uvedený v sekci vodivost) mají režim funkce USP (v krocích 1, 2 a 3). Dostupné jsou také jak lineární tak nelineární (neupravovaná voda) teplotní korekce. Všechny modely jsou vybaveny USB a RS232 portem pro propojení měřiče s počítačem, záznamem dat, vyobrazení grafů a GLP funkci.

HI 4222

Nový výzkumný stolní přístroj HANNA je vybaven 240 x 320 barevným displejem, nápovědou na obrazovce, simultánním zobrazením grafů, možností výběru jazyka a uživatelských nastavení. Charakteristická pro tyto vědecké pH metry je možnost 5 bodové kalibrace s výběrem standardních anebo uživatelských pufrů a exkluzivní funkce kontroly kalibrace Calibration Check™, která stále monitoruje stav systému. ISE modely umožňují přímou kalibraci a měření s výběrem jednotek měření. Naše nové přístroje HI 4522 a HI 4521 pH/EC měří kromě pH a vodivosti (EC) také rezistivitu (měrný odpor), TDS a salinitu. Vodivost má rozšířený rozsah od 0,001 μS /cm do 1 mS / cm s automatickým rozpoznáváním typu použité sondy. Měření salinity může být zobrazováno jako praktická salinita, salinita přírodní mořské vody nebo v procentech. Modely zahrnující měření vodivosti (včetně přístroje HI 4321 uvedený v sekci vodivost) mají režim funkce USP (v krocích 1, 2 a 3). Dostupné jsou také jak lineární tak nelineární (neupravovaná voda) teplotní korekce. Všechny modely jsou vybaveny USB a RS232 portem pro propojení měřiče s počítačem, záznamem dat, vyobrazení grafů a GLP funkci.

HI 4221

Nový výzkumný stolní přístroj HANNA je vybaven 240 x 320 barevným displejem, nápovědou na obrazovce, simultánním zobrazením grafů, možností výběru jazyka a uživatelských nastavení. Charakteristická pro tyto vědecké pH metry je možnost 5 bodové kalibrace s výběrem standardních anebo uživatelských pufrů a exkluzivní funkce kontroly kalibrace Calibration Check™, která stále monitoruje stav systému. ISE modely umožňují přímou kalibraci a měření s výběrem jednotek měření. Naše nové přístroje HI 4522 a HI 4521 pH/EC měří kromě pH a vodivosti (EC) také rezistivitu (měrný odpor), TDS a salinitu. Vodivost má rozšířený rozsah od 0,001 μS /cm do 1 mS / cm s automatickým rozpoznáváním typu použité sondy. Měření salinity může být zobrazováno jako praktická salinita, salinita přírodní mořské vody nebo v procentech. Modely zahrnující měření vodivosti (včetně přístroje HI 4321 uvedený v sekci vodivost) mají režim funkce USP (v krocích 1, 2 a 3). Dostupné jsou také jak lineární tak nelineární (neupravovaná voda) teplotní korekce. Všechny modely jsou vybaveny USB a RS232 portem pro propojení měřiče s počítačem, záznamem dat, vyobrazení grafů a GLP funkci.

HI 9828/4

Nový multiparametrový přenosný přístroj od HANNA HI 9828 s funkcí GPS detekuje až 13 různých parametrů kvality vody (6 naměřených a 7 vypočítaných). Naměřené hodnoty jsou zobrazeny s podrobnými informacemi. Pomocí HANNA softwaru HI 929828 je možné GPS údaje přenést do počítače. GPS informace lze také prohlížet pomocí softwaru GPS mapování, jako je Google Maps™*. Kliknutím na navštívené místo se pomocí mapového softwaru (jako je Google ™) zobrazí informace o měření. Vestavěný 12 – kanálový GPS přijímač a anténa zaručují přesnost měření na 10 m. U měření bodů v rozmezí 10 m nebo tam kde není signál GPS je neocenitelná funkce HI 9828 Fast Tracker™ sjednocující měření s jejich lokací. HANNA exklusivní Fast Tracker™—Tag I.D. systém sleduje a zaznamenává data pomocífunkce iButton®, která může být nainstalována na libovolný počet míst odběru vzorků. HI 9828 má grafický, podsvícený displej, který automaticky upravuje velikost číslic, aby se vešly na obrazovku. Umožňuje také úplné nastavení jednotlivých měřených parametrů společně se schopností zobrazovat grafy. Přístroj zahrnuje úplnou GLP funkci. USB připojení ulehčuje stahování dat do počítače. Během měření i v obou kalibračních módech je každý parametr podporován obrazovkovou nápovědou. HI 9828 je speciálně navrhnutý pro outdoorové prostředí. Přístroj je odolný vůči úderům a mechanickému poškození. Dle standardů IP 67 je vodotěsný (vydrží 30 minut ponořený ve vodě v hloubce 1 m). Multiparametrová sonda může být také ponechána pod vodou bez toho, aby se poškodila (IP 68). Přístroj HI 9828 měří pH, pH/mV, ORP, % saturaci DO (rozpuštěný kyslík), mg/L DO, EC (elektrickou vodivost), absolutní EC, rezistivitu, TDS, salinitu, specifickou hustotu mořské vody, atmosférický tlak a teplotu

HI 2550

HANNA HI 2550 je velmi precizní zařízení, které může měřit pH, ORP, EC, TDS, procenta NaCl a teplotu. Funkce přepínání rozsahu EC a TDS automaticky nastaví přístroj k rozsahu s nejvyšším možným rozlišením. K dispozici je také alarm, který upozorňuje uživatele, když je potřeba přístroj znovu nakalibrovat.

HI 991300N

HI 991300 a HI 991301 jsou navrženy tak, aby umožnily měření pH, elektrtické vodivosti, obsahu celkových rozpuštěných solí a teploty v jednom tenkém, lehkém a přenosném zařízení. Pro zvýšení přesnosti si můžete vybrat ze dvou modelů, podle toho, který bude rozsahem nejlépe vyhovovat vaší aplikaci- od purifikované po poloslanou vodu. Přístroj se ovládá pouze 2 tlačítky, a přesto si můžete vybrat z celé řady kalibračních pufrů a teplotního rozsahu (°C nebo °F). Přístroj je vodotěsný (dle IP 67 – 30 minut ponořený ve vodě v hloubce 1 metru). Mezi další uživatelsky nastavitelné funkce patří TDS koeficient od 0,45 do 1,00 a rozsah teplotních koeficientů (β) od 0,0 až po 2,4%. Také si můžete nastavit funkci automatického rozeznávání standardních roztoků.

HI 991301N

HI 991300 a HI 991301 jsou navrženy tak, aby umožnily měření pH, elektrtické vodivosti, obsahu celkových rozpuštěných solí a teploty v jednom tenkém, lehkém a přenosném zařízení. Pro zvýšení přesnosti si můžete vybrat ze dvou modelů, podle toho, který bude rozsahem nejlépe vyhovovat vaší aplikaci- od purifikované po poloslanou vodu. Přístroj se ovládá pouze 2 tlačítky, a přesto si můžete vybrat z celé řady kalibračních pufrů a teplotního rozsahu (°C nebo °F). Přístroj je vodotěsný (dle IP 67 – 30 minut ponořený ve vodě v hloubce 1 metru). Mezi další uživatelsky nastavitelné funkce patří TDS koeficient od 0,45 do 1,00 a rozsah teplotních koeficientů (β) od 0,0 až po 2,4%. Také si můžete nastavit funkci automatického rozeznávání standardních roztoků.

HI 93414

Přístroj je určený pro měření kvality vody. Spolehlivě stanoví i nízké hodnoty chlóru a zákalu.  HI 93414 je kompatibilní s EPA a umožňuje 3 rozsahy měření zákalu: 0,00 – 9,99 NTU, 10,0 – 99,9 NTU, a 100 do 1000 NTU. Přístroj je vybaven exkluzivní funkcí Fast Tracker™ Tag Identification System pro snadnou organizaci naměřených dat. Stav přístroje je neustále monitorován díky Hanna funkci CAL CHECK™ a NIST standardy pro měření chlóru. S HI 92000 Windows® kompatibilním softwarem může uživatel na základě různych kritérií (místo odběru vzorků, parametry, datum a časové intervaly) filtrovat a třídit shromážděné údaje. Data mohou byt vyneseny do grafu, exportovány do jiných aplikací Windows®, nebo vytištěny.

PCA 310

Chlor je nejběžnější dezinfekční prostředek pro různé aplikace od čištění pitné, bazénové vody až po odpadní vody. Sledování hladiny chloru má důležitý vliv na zdraví populace u aplikací jako jsou pitná voda a návratnost investic a účinnosti pro systémy vytápění a průmyslu. Příliš mnoho chloru vytváří nepříjemný pach a chuť nebo může být dokonce škodlivý, zatímco příliš malé množství nechrání dostatečně efektivně. Chlor obsažený ve vodě se váže na bakterie a zanechává jen část původního množství (volný chlor), který pokračuje v dezinfekci. HANNA představuje škálu průmyslových přístrojů na měření chloru v sérii PCA analyzátorů a regulátorů pro stanovení chloru. Tyto mikroprocesorové procesní přístroje mohou kontinuálně monitorovat tok vzorku pro obsah volného nebo celkového chloru v rozsahu 0 až 5 mg/L s rozlišením 0.01. Princip měření je přizpůsobený doporučením EPA metody DPD 330.5. Lahve s indikátorem a reagencií jsou umístěné uvnitř skřínky přístroje. Při použití vzorkovacího intervalu 10-ti minut, se měsíc reagencie nemusí vyměňovat. Lahve s reagenciemi jsou viditelné přes průhledné sklo dvířek. Operátor může nastavit funkci bod dávkování chloru, který se aktivuje při nižší hladině chloru, než je nastavený bod. Alarm je možné nastavit pod nebo nad uložený bod dávkování. Nastavený bod kontroluje relé, které může provést úměrné dávkování s nastavitelným delta od 0.1 do 5.0 mg/L. Protože efektivnost chloru je úzce vázána s hladinou pH, HANNA navrhla nový analyzátor PCA 320 s pH/teplotní kontrolou a PCA 330 s pH/ORP a teplotní kontrolou. Tyto dva nové modely umožňují také regulaci pH pomocí dávkování kyseliny nebo zásady v proporcionálním a ON/OFF módu. Všechny naměřené parametry mohou být poslány přes SMS do mobilního telefonu pomocí GSM modulu. Vnější uzávěr přístroje splňuje standardy NEMA 4X: lisovaný sklolaminátový polyester je skvěle odolný vůči chemikáliím a teplotě.

PCA 320

Chlor je nejběžnější dezinfekční prostředek pro různé aplikace od čištění pitné, bazénové vody až po odpadní vody. Sledování hladiny chloru má důležitý vliv na zdraví populace u aplikací jako jsou pitná voda a návratnost investic a účinnosti pro systémy vytápění a průmyslu. Příliš mnoho chloru vytváří nepříjemný pach a chuť nebo může být dokonce škodlivý, zatímco příliš malé množství nechrání dostatečně efektivně. Chlor obsažený ve vodě se váže na bakterie a zanechává jen část původního množství (volný chlor), který pokračuje v dezinfekci. HANNA představuje škálu průmyslových přístrojů na měření chloru v sérii PCA analyzátorů a regulátorů pro stanovení chloru. Tyto mikroprocesorové procesní přístroje mohou kontinuálně monitorovat tok vzorku pro obsah volného nebo celkového chloru v rozsahu 0 až 5 mg/L s rozlišením 0.01. Princip měření je přizpůsobený doporučením EPA metody DPD 330.5. Lahve s indikátorem a reagencií jsou umístěné uvnitř skřínky přístroje. Při použití vzorkovacího intervalu 10-ti minut, se měsíc reagencie nemusí vyměňovat. Lahve s reagenciemi jsou viditelné přes průhledné sklo dvířek. Operátor může nastavit funkci bod dávkování chloru, který se aktivuje při nižší hladině chloru, než je nastavený bod. Alarm je možné nastavit pod nebo nad uložený bod dávkování. Nastavený bod kontroluje relé, které může provést úměrné dávkování s nastavitelným delta od 0.1 do 5.0 mg/L. Protože efektivnost chloru je úzce vázána s hladinou pH, HANNA navrhla nový analyzátor PCA 320 s pH/teplotní kontrolou a PCA 330 s pH/ORP a teplotní kontrolou. Tyto dva nové modely umožňují také regulaci pH pomocí dávkování kyseliny nebo zásady v proporcionálním a ON/OFF módu. Všechny naměřené parametry mohou být poslány přes SMS do mobilního telefonu pomocí GSM modulu. Vnější uzávěr přístroje splňuje standardy NEMA 4X: lisovaný sklolaminátový polyester je skvěle odolný vůči chemikáliím a teplotě.

PCA 330

Chlor je nejběžnější dezinfekční prostředek pro různé aplikace od čištění pitné, bazénové vody až po odpadní vody. Sledování hladiny chloru má důležitý vliv na zdraví populace u aplikací jako jsou pitná voda a návratnost investic a účinnosti pro systémy vytápění a průmyslu. Příliš mnoho chloru vytváří nepříjemný pach a chuť nebo může být dokonce škodlivý, zatímco příliš malé množství nechrání dostatečně efektivně. Chlor obsažený ve vodě se váže na bakterie a zanechává jen část původního množství (volný chlor), který pokračuje v dezinfekci. HANNA představuje škálu průmyslových přístrojů na měření chloru v sérii PCA analyzátorů a regulátorů pro stanovení chloru. Tyto mikroprocesorové procesní přístroje mohou kontinuálně monitorovat tok vzorku pro obsah volného nebo celkového chloru v rozsahu 0 až 5 mg/L s rozlišením 0.01. Princip měření je přizpůsobený doporučením EPA metody DPD 330.5. Lahve s indikátorem a reagencií jsou umístěné uvnitř skřínky přístroje. Při použití vzorkovacího intervalu 10-ti minut, se měsíc reagencie nemusí vyměňovat. Lahve s reagenciemi jsou viditelné přes průhledné sklo dvířek. Operátor může nastavit funkci bod dávkování chloru, který se aktivuje při nižší hladině chloru, než je nastavený bod. Alarm je možné nastavit pod nebo nad uložený bod dávkování. Nastavený bod kontroluje relé, které může provést úměrné dávkování s nastavitelným delta od 0.1 do 5.0 mg/L. Protože efektivnost chloru je úzce vázána s hladinou pH, HANNA navrhla nový analyzátor PCA 320 s pH/teplotní kontrolou a PCA 330 s pH/ORP a teplotní kontrolou. Tyto dva nové modely umožňují také regulaci pH pomocí dávkování kyseliny nebo zásady v proporcionálním a ON/OFF módu. Všechny naměřené parametry mohou být poslány přes SMS do mobilního telefonu pomocí GSM modulu. Vnější uzávěr přístroje splňuje standardy NEMA 4X: lisovaný sklolaminátový polyester je skvěle odolný vůči chemikáliím a teplotě.