Produkty

HI 83141 - pH/mV/°C metr

pH metry HI 83140 a HI 8314 používají pH elektrody s DIN konektorem a vnitřním teplotním senzorem. HI 83140 využívá také exkluzivní technologii Clean&Cal. Měření pH často ovlivňují podmínky okolního prostředí. Když je přístroj vystaven náročným okolním podmínkám, může ukazovat falešnou hodnotu pH 7. Ve většině aplikací je pH 7 očekávaná hodnota a uživatel si není vědom nepřesnosti měření. Nejčastější příčiny nesprávného pH 7:
• Rozbité nebo poškozené sklo pH elektrody,
• Ztráta signálu elektrody (až stovky Mw) na metr propojovacího kabelu, nebo kvůli vlhkosti prostředí,
• Zkrat kabelu nebo konektoru.
Chcete-li zabránit chybné hodnotě v důsledku systémového selhání, používejte HANNA HI 83140. Pokud by došlo k některému z výše uvedených problémů, HI 83140 začne ukazovat pH 4. Vzhledem k tomu, že uživatel tuto hodnotu pH neočekává, bude ihned upozorněn, že se vyskytla chyba v systému. Funkce Clean&Cal vám pomáhá vyhnout se systematické chybě, která vzniká při kalibraci znečištěné pH elektrody. Pro kontrolu jednoduše ponořte pH elektrodu do roztoku HI 50021 a stiskněte Check tlačítko. Pokud LED svítí zeleně, můžete pokračovat, pokud se LED rozsvítí červeně, elektroda potřebuje před kalibrací vyčistit. HI 83141 vyžaduje samostatnou pH elektrodu (BNC) a teplotní sondu.
Rozsah:
– pH: 0.00 až 14.00 pH
– mV: ±1999 mV
– teplota: 0.0 až 100.0°C

Rozlišení
– pH: 0.01 pH
– mV: 1 mV
– teplota: 0.1°C