Produkty

Titrace

HI 84430

HI 84430 je automatický titrátor konstruovaný pro rychlou, jednoduchou a přesnou analýzu celkových titrovatelných kyselín. Koncový bod potenciometrické titrace, peristaltické dávkování titrantu a integrovaný systém míchání odstraňují chyby, které vznikají při manuální titraci. Přesné měření přístroje je zajištěno kalibrací za pomoci peristaltické pumpy a dodávaných kalibračních Hanna standardů. Přístroj pomocí algoritmu analyzuje křivku pH vs. objem pro stanovení  přesného koncového bodu pH a provede nutné výpočty. Výsledky jsou zobrazeny na LCD displeji v mg / l CaCO3 nebo mmol / l CaCO3. HELP tlačítko provází uživatele nastavením přístroje, procesem kalibrace, zobrazuje správu o stavu přístroje a pomáhá uživateli řešit případné problémy. Funkce: uložení až 100 vzorků (50 pH měření, 50 titrací), SLP, PC připojení za pomoci USB.

HI 84431

Titrace vody pro stanovení alkalinity charakterizuje nejenom její schopnost odolávat změnám pH způsobeným přítomností hydrogenuhličitanu / uhličitanu,  ale měří se díky ní i podíl hydroxidu sodného, fosfátů, boritanů a solí organických kyselín. Nízká hladina alkalinity  znamená, že voda je citlivá na změny pH, zatímco vysoká hladina poukazuje na odolnost vody voči změnám pH. Alkalinita vody určuje taky korozivní schopnost vody a tvrdost vody. Metoda EPA 310.1 nebo Standardní Metody 2320B. HI 84442 je minititrátor a pH metr určený pro velmi nízké úrovně alkalinity: 5,0 do 20,00 mg / l (Ppm) jako CaCO3 nebo 0,1 až 0,4 mmol / L jako CaCO3.  Funguje na princípu elektrometrické titrace s pH elektrodou pro stanovení celkové titrační alkalinity ve vodě. HI 84442 je minititrátor a pH metr určený pro měření alkalinity od nejnižší hodnoty k nejvyšší. Funguje na princípu elektrometrické titrace s pH elektrodou pro stanovení celkové titrační alkalinity ve vodě.

HI 84432

Titrace vody pro stanovení alkalinity charakterizuje nejenom její schopnost odolávat změnám pH způsobeným přítomností hydrogenuhličitanu / uhličitanu,  ale měří se díky ní i podíl hydroxidu sodného, fosfátů, boritanů a solí organických kyselín. Nízká hladina alkalinity  znamená, že voda je citlivá na změny pH, zatímco vysoká hladina poukazuje na odolnost vody voči změnám pH. Alkalinita vody určuje taky korozivní schopnost vody a tvrdost vody. Metoda EPA 310.1 nebo Standardní Metody 2320B. HI 84442 je minititrátor a pH metr určený pro velmi nízké úrovně alkalinity: 5,0 do 20,00 mg / l (Ppm) jako CaCO3 nebo 0,1 až 0,4 mmol / L jako CaCO3.  Funguje na princípu elektrometrické titrace s pH elektrodou pro stanovení celkové titrační alkalinity ve vodě. HI 84442 je minititrátor a pH metr určený pro měření alkalinity od nejnižší hodnoty k nejvyšší. Funguje na princípu elektrometrické titrace s pH elektrodou pro stanovení celkové titrační alkalinity ve vodě.

HI 901

HI 901 a HI 902 jsou automatické titrátory od HANNA INSTRUMENTS, které doplňují široké spektrum produktů pro rychlou a přesnou laboratorní analýzu. Přístroj HI 902 má navíc funkci zpětné titrace. Přístroje jsou vybaveny řadou funkcí vhodných pro rutinní analýzu vzorků. HI 901 a HI 902 provádějí acidobazické, amperometrické a potenciometrické titrace. Tato univerzální zařízení podporují až 10 000 metod: standardních nebo definovaných uživatelem. Po zapnutí, přístroj zahájí vlastní diagnostickou kontrolu a připraví se na první titraci. Na velkém LCD displeji se zobrazuje zvolená metoda, korelované informace a také parametry, které se mohou nastavit. Titrační křivka se na displeji zobrazuje v reálném čase. Tato informace je důležitá, když je potřeba optimalizovat pracovní postup.

Oba titrátory HI 901 a HI 902 mohou pohánět dvě čerpadla. Titrátor HI 901 může odděleně pohánět dvě pumpy. HI 902 má pokročilejší zabudovaný systém, který má složitější funkce. Provádí zpětné titrace (může pohánět dvě pumpy souběžně) a má schopnost určit více bodů ekvivalence.
Uživatel může k přístroji připojit pH nebo ORP elektrodu stejně jako vytvořit kompletní pracovní stanici s PC, monitorem, klávesnicí a tiskárnou. Tento měřící systém je v souladu s požadavky správné laboratorní praxe (GLP), poskytující validaci analýz. Všechny tyto informace o měřených vzorcích si uživatel může uložit, i včetně identifikačního čísla, data a času analýzy, ID kódu elektrody a poslední kalibrace.

HI 902

HI 901 a HI 902 jsou automatické titrátory od HANNA INSTRUMENTS, které doplňují široké spektrum produktů pro rychlou a přesnou laboratorní analýzu. Přístroj HI 902 má navíc funkci zpětné titrace. Přístroje jsou vybaveny řadou funkcí vhodných pro rutinní analýzu vzorků. HI 901 a HI 902 provádějí acidobazické, amperometrické a potenciometrické titrace. Tato univerzální zařízení podporují až 10 000 metod: standardních nebo definovaných uživatelem. Po zapnutí, přístroj zahájí vlastní diagnostickou kontrolu a připraví se na první titraci. Na velkém LCD displeji se zobrazuje zvolená metoda, korelované informace a také parametry, které se mohou nastavit. Titrační křivka se na displeji zobrazuje v reálném čase. Tato informace je důležitá, když je potřeba optimalizovat pracovní postup.

Oba titrátory HI 901 a HI 902 mohou pohánět dvě čerpadla. Titrátor HI 901 může odděleně pohánět dvě pumpy. HI 902 má pokročilejší zabudovaný systém, který má složitější funkce. Provádí zpětné titrace (může pohánět dvě pumpy souběžně) a má schopnost určit více bodů ekvivalence.
Uživatel může k přístroji připojit pH nebo ORP elektrodu stejně jako vytvořit kompletní pracovní stanici s PC, monitorem, klávesnicí a tiskárnou. Tento měřící systém je v souladu s požadavky správné laboratorní praxe (GLP), poskytující validaci analýz. Všechny tyto informace o měřených vzorcích si uživatel může uložit, i včetně identifikačního čísla, data a času analýzy, ID kódu elektrody a poslední kalibrace.