Produkty

HI 901

HI 901 a HI 902 jsou automatické titrátory od HANNA INSTRUMENTS, které doplňují široké spektrum produktů pro rychlou a přesnou laboratorní analýzu. Přístroj HI 902 má navíc funkci zpětné titrace. Přístroje jsou vybaveny řadou funkcí vhodných pro rutinní analýzu vzorků. HI 901 a HI 902 provádějí acidobazické, amperometrické a potenciometrické titrace. Tato univerzální zařízení podporují až 10 000 metod: standardních nebo definovaných uživatelem. Po zapnutí, přístroj zahájí vlastní diagnostickou kontrolu a připraví se na první titraci. Na velkém LCD displeji se zobrazuje zvolená metoda, korelované informace a také parametry, které se mohou nastavit. Titrační křivka se na displeji zobrazuje v reálném čase. Tato informace je důležitá, když je potřeba optimalizovat pracovní postup.

Oba titrátory HI 901 a HI 902 mohou pohánět dvě čerpadla. Titrátor HI 901 může odděleně pohánět dvě pumpy. HI 902 má pokročilejší zabudovaný systém, který má složitější funkce. Provádí zpětné titrace (může pohánět dvě pumpy souběžně) a má schopnost určit více bodů ekvivalence.
Uživatel může k přístroji připojit pH nebo ORP elektrodu stejně jako vytvořit kompletní pracovní stanici s PC, monitorem, klávesnicí a tiskárnou. Tento měřící systém je v souladu s požadavky správné laboratorní praxe (GLP), poskytující validaci analýz. Všechny tyto informace o měřených vzorcích si uživatel může uložit, i včetně identifikačního čísla, data a času analýzy, ID kódu elektrody a poslední kalibrace.