Produkty

Turbidita

HI 847491

Pivní zákal může být definován jako zhluk nerozpustných nebo velice málo rozpustných částic, které jsou dost malé na to, aby v pivu tvorili koloidní suspenzi. Čirost piva je jedním z parametrů, které se v pivovarech neustále kontrolují. Pro zaručení špičkové kvality piva potřebuje sládek víc než jen vizuální kontrolu čirosti. Zákal v pivu může být způsobený více látkami. Nejčasteji vzniká nežádoucí zákal tzv. síťováním polyfenolů a bílkovin. Pro zamezení nežádoucích zákalů existuje velké množství opatření. Důležitá je kontrola piva ve více krocích výrobního procesu, zejména po filtraci a před stáčením piva do tanků. Přístroje HI 847491, HI 847492 a HI 847493 jsou uzpůsobeny na automatické rozpoznávání zákalů
při výrobě piva. Každý z těchto přístrojů má jiný zdroj světla a měří v různý ch jednotkách tak, aby splňoval různé standardní požadavky. HI 847491 je speciálně navržen tak, aby odpovídal měření zákalu v pivě dle ISO standardů. HI 847492 je speciálně navržen tak, aby odpovídal měření zákalu v pivě dle ASBC
(American Society of Brewering Chemist). HI 847493 je speciálně navržen tak, aby odpovídal měření zákalu v pivě dle MEBAK (Methodensammlung der Mitteleuropaischen Brautechnischen Anylysenkomision). Díky těmto přístrojům se zabezpečuje vyvážená barva piva v průběhu celého technologického procesu.

HI 847492

Pivní zákal může být definován jako zhluk nerozpustných nebo velice málo rozpustných částic, které jsou dost malé na to, aby v pivu tvorili koloidní suspenzi. Čirost piva je jedním z parametrů, které se v pivovarech neustále kontrolují. Pro zaručení špičkové kvality piva potřebuje sládek víc než jen vizuální kontrolu čirosti. Zákal v pivu může být způsobený více látkami. Nejčasteji vzniká nežádoucí zákal tzv. síťováním polyfenolů a bílkovin. Pro zamezení nežádoucích zákalů existuje velké množství opatření. Důležitá je kontrola piva ve více krocích výrobního procesu, zejména po filtraci a před stáčením piva do tanků. Přístroje HI 847491, HI 847492 a HI 847493 jsou uzpůsobeny na automatické rozpoznávání zákalů při výrobě piva. Každý z těchto přístrojů má jiný zdroj světla a měří v různý ch jednotkách tak, aby splňoval různé standardní požadavky. HI 847491 je speciálně navržen tak, aby odpovídal měření zákalu v pivě dle ISO standardů. HI 847492 je speciálně navržen tak, aby odpovídal měření zákalu v pivě dle ASBC (American Society of Brewering Chemist). HI 847493 je speciálně navržen tak, aby odpovídal měření zákalu v pivě dle MEBAK (Methodensammlung der Mitteleuropaischen Brautechnischen Anylysenkomision). Díky těmto přístrojům se zabezpečuje vyvážená barva piva v průběhu celého technologického procesu.

HI 847493

Pivní zákal může být definován jako zhluk nerozpustných nebo velice málo rozpustných částic, které jsou dost malé na to, aby v pivu tvorili koloidní suspenzi. Čirost piva je jedním z parametrů, které se v pivovarech neustále kontrolují. Pro zaručení špičkové kvality piva potřebuje sládek víc než jen vizuální kontrolu čirosti. Zákal v pivu může být způsobený více látkami. Nejčasteji vzniká nežádoucí zákal tzv. síťováním polyfenolů a bílkovin. Pro zamezení nežádoucích zákalů existuje velké množství opatření. Důležitá je kontrola piva ve více krocích výrobního procesu, zejména po filtraci a před stáčením piva do tanků. Přístroje HI 847491, HI 847492 a HI 847493 jsou uzpůsobeny na automatické rozpoznávání zákalů při výrobě piva. Každý z těchto přístrojů má jiný zdroj světla a měří v různý ch jednotkách tak, aby splňoval různé standardní požadavky. HI 847491 je speciálně navržen tak, aby odpovídal měření zákalu v pivě dle ISO standardů. HI 847492 je speciálně navržen tak, aby odpovídal měření zákalu v pivě dle ASBC (American Society of Brewering Chemist). HI 847493 je speciálně navržen tak, aby odpovídal měření zákalu v pivě dle MEBAK (Methodensammlung der Mitteleuropaischen Brautechnischen Anylysenkomision). Díky těmto přístrojům se zabezpečuje vyvážená barva piva v průběhu celého technologického procesu.

HI 98703

Přístroj HI 98703 splňuje požadavky USEPA metody 180.1 pro odpadní vody a Standardní metody 2130 B pro pitnou vodu. Turbidimetr HI 98703 měří vzorky v rozsahu od 0.00 do 1000 NTU (nefelometrických turbidimetrických jednotek). Efektivní algoritmus přístroje sám přepočítá a převede hodnoty na jednotky NTU. Přístroj má režim měření EPA, který u výsledků zajišťuje splnění EPA norem. Typ měření je nastavitelný v závislosti na měřící sondě a požadované přesnosti měření: normální či kontinuální měření, nebo průměrování měřeného signálu. HI 98703 má také GLP funkci, která umožňuje sledovat kalibrační podmínky. Jediným stisknutím klávesy je možné zobrazit poslední body kalibrace, datum a čas jejího provedení. Přístroj má podsvícený a snadno čitelný LCD displej. Přístroj krok za krokem uživatele provádí kalibrací a samotným měřením. Záznamová funkce umožňuje ve vnitřní paměti přístroje uložit až 200 měření, která se mohou kdykoliv později znovu načítat. Pro následné uložení a analýzu se data pomocí USB a RS232 portů dají přenést do PC. Pro terénní měření je přístroj HI 98703 vybaven Tracker™-Tag identifikačním systémem (TIS), který zjednodušuje sběr dat.

HI 98713

HI 98713 měří turbiditu v rozsahu od 0,00 do 1000 FNU. Efektivní algoritmus přístroje sám přepočítá a převede naměřené hodnoty na jednotky FNU. V závislosti od vyžadované přesnosti je nastavitelný typ měření na normální či kontinuální, nebo průměrování měřeného signálu. Optický systém (ISO 7027) se skládá z infračervené LED diody a dvou detektorů (pro rozptýlené a procházející světlo), čímž se zajistí dlouhodobá stabilita, minimalizuje se interference barvy a rozptýleného světla. Systém rovněž kompenzuje rozdíly v intenzitě LED, což minimalizuje frekvenci kalibrace. Opakovatelnost a shodnost vašich měření zajišťují válcovité kyvety o průměru 25 mm, které jsou vyrobené ze speciálního optického skla. HI 98713 má také komplexní GLP funkci, která umožňuje sledovat kalibrační podmínky přístroje. Jediným stisknutím klávesy je možné zobrazit poslední body kalibrace, datum a čas jejího provedení. Přístroj má přehledný podsvícený LCD displej. Pomocí průvodce je uživatel prováděn krok za krokem jak kalibrací tak i samotným měřením. Funkce záznamu dat umožňuje do vnitřní paměti přístroje uložit až 200 měření. Uživatel si může všechna data z paměti přístroje přenést pomocí USB a RS232 portů do svého PC. Přístroj HI 98713 je pro terénní měření vybaven Tracker™-Tag identifikačním systémem (TIS), který zjednodušuje sběr vašich dat.

HI 83414

HI 83414 měří dva z nejdůležitějších parametrů pitné vody: zákal a celkový/volný chlór. Tento přístroj splňuje USEPA normu i Standardní Metoda a zaručuje přesné a spolehlivé měření zákalu i při velmi nízkých hodnotách. Turbidita se měří buď v rozsahu od 0.00 do 40.0 NTU pokud je použitá “non ratio” (nepoměrová) metoda, anebo v rozsahu od 0.00 do 4000 NTU pokud je použitá “ratio” (poměrová) metoda. Přístroj se řídí záznamem dat dle EPA. V závislosti na své SOP je možné zvolit normální měření, kontinuálne měření, nebo průměrové měření. Pro kalibraci přístroje se může použít 2,3,4, nebo 5-bodová kalibrace za pomoci dodávaných standardů (<0.1, 15, 100, 750 a 2000 NTU). Kalibrační body můžou být upraveny dle uživatelských standardů.

HI 88703

HI 88703 je přístroj určený jenom pro měření turbidity a je určen zejména pro specializované stanice, které měří jenom jeden parametr. HI 88703 splňuje požadavky USEPA a Standardní Metody zaručuje přesné a spolehlivé měření zákalu i při velmi nízkých hodnotách. Turbidita se měří buď v rozsahu od 0.00 do 40.0 NTU pokud je použitá “non ratio” (nepoměrová) metoda, anebo v rozsahu od 0.00 do 4000 NTU pokud je použitá “ratio” (poměrová) metoda. Přístroj se řídí záznamem dat dle EPA. V závislosti na své SOP je možné zvolit normální měření, kontinuálne měření, nebo průměrové měření. Pro kalibraci přístroje se může použít 2,3,4, nebo 5-bodová kalibrace za pomoci dodávaných standardů (<0.1, 15, 100, 750 a 2000 NTU). Kalibrační body můžou být upraveny dle uživatelských standardů.