Produkty

HI 847493

Pivní zákal může být definován jako zhluk nerozpustných nebo velice málo rozpustných částic, které jsou dost malé na to, aby v pivu tvorili koloidní suspenzi. Čirost piva je jedním z parametrů, které se v pivovarech neustále kontrolují. Pro zaručení špičkové kvality piva potřebuje sládek víc než jen vizuální kontrolu čirosti. Zákal v pivu může být způsobený více látkami. Nejčasteji vzniká nežádoucí zákal tzv. síťováním polyfenolů a bílkovin. Pro zamezení nežádoucích zákalů existuje velké množství opatření. Důležitá je kontrola piva ve více krocích výrobního procesu, zejména po filtraci a před stáčením piva do tanků. Přístroje HI 847491, HI 847492 a HI 847493 jsou uzpůsobeny na automatické rozpoznávání zákalů při výrobě piva. Každý z těchto přístrojů má jiný zdroj světla a měří v různý ch jednotkách tak, aby splňoval různé standardní požadavky. HI 847491 je speciálně navržen tak, aby odpovídal měření zákalu v pivě dle ISO standardů. HI 847492 je speciálně navržen tak, aby odpovídal měření zákalu v pivě dle ASBC (American Society of Brewering Chemist). HI 847493 je speciálně navržen tak, aby odpovídal měření zákalu v pivě dle MEBAK (Methodensammlung der Mitteleuropaischen Brautechnischen Anylysenkomision). Díky těmto přístrojům se zabezpečuje vyvážená barva piva v průběhu celého technologického procesu.