Produkty

HI 88703

HI 88703 je přístroj určený jenom pro měření turbidity a je určen zejména pro specializované stanice, které měří jenom jeden parametr. HI 88703 splňuje požadavky USEPA a Standardní Metody zaručuje přesné a spolehlivé měření zákalu i při velmi nízkých hodnotách. Turbidita se měří buď v rozsahu od 0.00 do 40.0 NTU pokud je použitá “non ratio” (nepoměrová) metoda, anebo v rozsahu od 0.00 do 4000 NTU pokud je použitá “ratio” (poměrová) metoda. Přístroj se řídí záznamem dat dle EPA. V závislosti na své SOP je možné zvolit normální měření, kontinuálne měření, nebo průměrové měření. Pro kalibraci přístroje se může použít 2,3,4, nebo 5-bodová kalibrace za pomoci dodávaných standardů (<0.1, 15, 100, 750 a 2000 NTU). Kalibrační body můžou být upraveny dle uživatelských standardů.