Produkty

HI 98703

Přístroj HI 98703 splňuje požadavky USEPA metody 180.1 pro odpadní vody a Standardní metody 2130 B pro pitnou vodu. Turbidimetr HI 98703 měří vzorky v rozsahu od 0.00 do 1000 NTU (nefelometrických turbidimetrických jednotek). Efektivní algoritmus přístroje sám přepočítá a převede hodnoty na jednotky NTU. Přístroj má režim měření EPA, který u výsledků zajišťuje splnění EPA norem. Typ měření je nastavitelný v závislosti na měřící sondě a požadované přesnosti měření: normální či kontinuální měření, nebo průměrování měřeného signálu. HI 98703 má také GLP funkci, která umožňuje sledovat kalibrační podmínky. Jediným stisknutím klávesy je možné zobrazit poslední body kalibrace, datum a čas jejího provedení. Přístroj má podsvícený a snadno čitelný LCD displej. Přístroj krok za krokem uživatele provádí kalibrací a samotným měřením. Záznamová funkce umožňuje ve vnitřní paměti přístroje uložit až 200 měření, která se mohou kdykoliv později znovu načítat. Pro následné uložení a analýzu se data pomocí USB a RS232 portů dají přenést do PC. Pro terénní měření je přístroj HI 98703 vybaven Tracker™-Tag identifikačním systémem (TIS), který zjednodušuje sběr dat.