Produkty

HI 98713

HI 98713 měří turbiditu v rozsahu od 0,00 do 1000 FNU. Efektivní algoritmus přístroje sám přepočítá a převede naměřené hodnoty na jednotky FNU. V závislosti od vyžadované přesnosti je nastavitelný typ měření na normální či kontinuální, nebo průměrování měřeného signálu. Optický systém (ISO 7027) se skládá z infračervené LED diody a dvou detektorů (pro rozptýlené a procházející světlo), čímž se zajistí dlouhodobá stabilita, minimalizuje se interference barvy a rozptýleného světla. Systém rovněž kompenzuje rozdíly v intenzitě LED, což minimalizuje frekvenci kalibrace. Opakovatelnost a shodnost vašich měření zajišťují válcovité kyvety o průměru 25 mm, které jsou vyrobené ze speciálního optického skla. HI 98713 má také komplexní GLP funkci, která umožňuje sledovat kalibrační podmínky přístroje. Jediným stisknutím klávesy je možné zobrazit poslední body kalibrace, datum a čas jejího provedení. Přístroj má přehledný podsvícený LCD displej. Pomocí průvodce je uživatel prováděn krok za krokem jak kalibrací tak i samotným měřením. Funkce záznamu dat umožňuje do vnitřní paměti přístroje uložit až 200 měření. Uživatel si může všechna data z paměti přístroje přenést pomocí USB a RS232 portů do svého PC. Přístroj HI 98713 je pro terénní měření vybaven Tracker™-Tag identifikačním systémem (TIS), který zjednodušuje sběr vašich dat.